Izara’s Milagros Bailén – Bailén

Izara’s Milagros Iñes – Noa

Izara’s Milagros Isabella – Azura

Izara’s Milagros Ileanna – Bohi

Izara’s Milagros Benito – Benito

Izara’s Milagros Bembe – Bembe